Skip Ribbon Commands
Skip to main content

A Brunei Darussalam Government Website

Skin Color

Font Type

  • abc
  • abc
  • abc

Font Size

29 Feb 2024

​Pusat Kebangsaan E-Kerajaan telah mengadakan Jerayawara Taklimat Pemberigaan Perkhidmatan Gunasama Pusat Kebangsaan E-Kerajaan di Kementerian Hal Ehwal Ugama pada hari Khamis, 29 Februari 2024. 

Taklimat ini diadakan bertujuan untuk mengongsikan maklumat dan memberikan pendekatan lebih dekat mengenai perkhidmatan-perkhidmatan gunasama dan juga dasar dan rangka kerja yang tersedia ada oleh jabatan ini.

Hadir ke taklimat tersebut ialah pegawai dan kakitangan Kementerian Hal Ehwal Ugama dan institusi-institusi tinggi di bawah Kementerian Hal Ehwal Ugama.

Contact Us With
Last Updated Since
July 3, 2024