Skip Ribbon Commands
Skip to main content

A Brunei Darussalam Government Website

Skin Color

Font Type

  • abc
  • abc
  • abc

Font Size

17 Apr 2023

​Pusat Kebangsaan E-Kerajaan bersama Cyber Security Brunei telah mengadakan jerayawara Taklimat Pemberigaaan Sistem Perkhidmatan E-Mel Kerajaan Baharu di Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi pada hari Isnin, 17 April 2023.

Taklimat ini diadakan bertujuan untuk mengongsikan langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh para pengguna sebelum perlaksanaan sistem perkhidmatan e-mel kerajaan yang baharu menggantikan sistem perkhidmatan e-mel kerajaan yang sedia ada.

Hadir ke taklimat tersebut ialah pegawai dan kakitangan Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi dan jabtan-jabatan di bawahnya.

Contact Us With
Last Updated Since