Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Berita

A Brunei Darussalam Government Website

Skin Color

Font Type

  • abc
  • abc
  • abc

Font Size

B {CODE} - Pertandingan Pengkodan Brunei
Siaran Akhbar
Oleh:  Siaran Akhbar : Pusat E-Kerajaan |  Wednesday, 14 December 2016

BANDAR SERI BEGAWAN, Rabu, 14 Disember. - B {CODE} adalah Hackathon Peringkat Kebangsaan Negara Brunei yang pertama bertujuan untuk membawa penginovasi, pemaju dan pihak berkepentingan utama bersama-sama dan secara kolaboratif menyelesaikan masalah dunia sebenar.

Inisiatif itu bertujuan untuk melibatkan diri dan memanfaatkan masyarakat tempatan, dengan matlamat untuk menyediakan peserta dengan platform untuk mempamerkan bakat mereka dan kemahiran pengkodan.

Matlamat hackathon adalah untuk menggalakkan inovasi, merangsang idea dan memandu kreativiti di kalangan perniagaan tempatan, pelajar dari institusi pengajian tinggi dan juga orang awam.

Tema pertandingan ini adalah untuk menangani dan mengemukakan penyelesaian kepada cabaran Negara Brunei Darussalam hadapi, melalui penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi.

Satu set soalan dan masalah yang perlu ditangani melalui hackathon ini telah dibangunkan dan boleh dilihat di laman web kami di http://www.b-code.gov.bn .

Melalui hackathon ini, adalah diharapkan dapat merangsang penyelesaian berkekalan kepada kebimbangan yang dihadapi oleh masyarakat kita hari ini, dan dengan itu menggalakkan para ahli perniagaan dan orang ramai untuk membangunkan idea-idea dan cadangan tentang bagaimana untuk menyelesaikan masalah ini.

Ia juga diharap dapat meningkatkan kesedaran dan menggalakkan kerjasama antara perkongsian sektor awam dan swasta dalam pembangunan ICT dan mewujudkan peluang-peluang baru untuk industri tempatan dalam sektor ICT.

Hackathon ini dianjurkan bersama oleh Pusat E-Kerajaan Negara (EGNC) dan Jabatan Tenaga & Industri di Jabatan Perdana Menteri (EIDPMO), dengan kerjasama Brunei Microsoft Corporation.

Hadiah untuk pertandingan ini termasuk geran sehingga dua puluh ribu dolar (BND20,000.00) untuk membangunkan produk akhir, satu bulan bimbingan mentor di Microsoft Brunei dan enam bulan untuk akses kemudahan yang disediakan di iCentre.

Para peniaga, pelajar dan orang ramai yang mempunyai idea-idea, pengetahuan atau kemahiran dalam membangunkan aplikasi ICT dijemput untuk mengambil bahagian dalam pertandingan ini dengan mengemukakan butiran mereka untuk data@egc.gov.bn. Pendaftaran untuk pertandingan ini dibuka dari 14 Disember 2016 sehingga 15 Januari 2017.

Courtesy of Pelita Brunei
Attachments
Contact Us With
Last Updated Since
March 9, 2024