Skip Ribbon Commands
Skip to main content
HOME > IT CAREER > System Supervisor

SYSTEM SUPERVISOR / PENYELIA SISTEM

 TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB 

a.   Membantu mengendalikan projek-projek dan perkhidmatan-perkhidmatan teknikal yang diarahkan oleh Jurutera Sistem dan melaksanakan tugas dan tanggungjawab dalam projek dan perkhidmatan berkenaan;

b.   Menyelia kegiatan-kegiatan di dalam Pusat Data/Pusat Pemulihan Data/Pusat Pemantauan Keselamatan () agar keperluan operasi seharian sentiasa berjalan dengan teratur dan lancar;

c.   Memastikan semua dokumen tatacara/Standard Operating Procedure(SOP) penggunaan sistem ICT diikuti dan dibuat sepenuhnya oleh pengguna;

d.   Melaksanakan piawaian, dasar dan prosedur untuk memastikan pengoperasian mengikut amalan terbaik (Best practices);

e.   Membentuk arahan (instructions) untuk Pengendali Sistem bagi peningkatan operasi dan prosedur computer;

f.   Melaksanakan pemeliharaan sistem komputer secara rountine untuk memastikan keberkesanan operasi sistem-sistem yang ada termasuk pengurusan vendor (vendor management);

g.   Menyelia pemasangan peralatan ICT dan yang berkaitan dengan pengurusan facilities (facilities management) seperti Air, Aircon, sprinkler system, Uninterrupted Power Supply;

h.   Menyelia pemasangan peralatan rangkaian dan yang berkaitan termasuk mengendali high bandwidth, wireless, switching dan routing of network processors;

i.   Menyelia pengoperasian dan pemeliharaan peralatan ICT dan yang berkaitan untuk memastikan kesinambungan operasi termasuk pelan capacity dan availability ;

j.   Menyelia pentadbiran sistem dan keselamatan pengoperasian dan prasarana rangkaian termasuk pengurusan insiden (incident management);

k.   Menyediakan atau menyelaras latihan untuk pengguna bagi sistem perisian;

l.   Membantu menguruskan atau melaksanakan sebarang permohonan user change/new request bagi sistem aplikasi;

m.   Bertanggungjawab melaksanakan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengarah Pusat Kebangsaan E-Kerajaan atau wakilnya dari masa ke semasa;

Copyright © 2014 E-Government National Centre. All Rights Reserved. | Best viewed by IE 9 or Mozilla Firefox 12.0

Privacy Statement | Disclaimer | Term of Use